Αγνιά ή αχνιά

Image

Ατμός, αλλά κι ο αφρός ή το πάχος του γάλακτος. Η λέξη χρησιμοποιείται με την ίδια σημασία και στο αρσενικό: Αγνός ή αχνός. Η λέξη αγνιά (η αγνειά κατά τον Ξεν. Φαρμακίδη) σημαίνει και το γάλα που το παίρνουν αμέσως μετά τη γέννα των αιγοπροβάτων.