Ματσούκα

Image

Η μαγκούρα. Απαραίτητο εργαλείο του Κυπρίου βοσκού. Την χρησιμοποιεί όχι μόνο για να ακουμπά αλλά και για να κατευθύνει το κοπάδι του και να προστατεύεται από ερπετά. Η ονομασία, από την ιταλική mazza, απαντάται και σε γένος αρσενικό: ματσούκας, ο. Λέγεται, επίσης, και ττοππούζα (η) και ττοππούζιν (το), από τουρκική λέξη. Το κτύπημα με την ματσούκα λέγεται ματσουτζ'ιά (η) και ττοππουζ'ιά(η). Το ρήμα: ματσουτζ'ιάζω και ττοππουζ'ιάζω.

 

Η ματσούκα είναι μεγάλο και στερεό ραβδί του οποίου το ένα άκρο είναι χοντρό ή καταλήγει σε σφαιρικό χοντρό «κεφάλι». Κατασκευάζεται από σκληρό ξύλο, συνήθως αρκολιάς (=άγριας ελιάς) ή μοσφιλιάς.