Κάρα

Ετσι λέγεται το τσαμπί του σταφυλιού από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι ρώγες.