Καννίν

Image

Μικρό κομμάτι καλαμιού (που λέγεται επίσης καννίν), το οποίο προσαρμόζεται στο δουλάππιν και με την περιστροφική κίνηση που του δίνεται απ’ αυτό, γυρίζει. Πάνω στο καννίν που είναι προσαρμοσμένο στο δουλάππιν, τυλίγουν οι οικοκυρές τα διάφορα νήματα από την ανέμη. Στη συνέχεια, το καννίν αφαιρείται από το δουλάππιν και προσαρμόζεται στο μακούτζιν, εξάρτημα της βούφας, όπου η κλωστή υφαίνεται.

 

Οι υφάντρες χρησιμοποιούσαν πολλά καννιά, στο καθένα από τα οποία τύλιγαν και διαφορετικού είδους ή χρώματος νήμα.

 

» Βλέπε και λήμμα: δουλάππιν

Φώτο Γκάλερι

Image