Κουκουμάς

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο κουμπαράς, σκεύος στο οποίο αποταμιεύουν νομίσματα τα παιδιά. Η λέξη προέρχεται από τη λατινική cucuma.