Μάππουρος

Image

Έτσι λέγεται ο καρπικός κώνος του πεύκου, που περιέχει τα σπέρματα (κουκουνάρια). Αυτά είναι εδώδιμα και λέγονται στην Κύπρο πινόλια (τα). Στα χωριά οι ξηροί μάππουροι που πέφτουν από τα δέντρα στο έδαφος μαζεύονταν και χρησιμοποιούνταν ως καύσιμη ύλη.