Μουτταρκά

Image

Το χαλινάρι των ζώων. Η λέξη παράγεται από το μούττη (=μύτη), με την κατάληξη -αρκά. Κι αυτό επειδή με το χαλινάρι τα ζώα τραβιούνταν «από τη μύτη».