Ζάριν

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο ρόζος του ξύλου (από το ὂζος - ὀζάριον -ζάριν).

* Ζάριν ονομάζεται επίσης ο γνήσιος κυνηγετικός σκύλος.