Καβάδιν

Image

Στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα η λέξη καβάδιν σημαίνει είδος επενδύτη, πανωφοριού, συγκεκριμένα είδος κάπας που δεν χρησιμοποιείται πια. Η λέξη προέρχεται από την ιταλική cappa.

 

Πρβλ. και το λαϊκό τραγούδι:

...Μια λυερή επλύννισκεν

καβάδκια του καλού της...

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια