Καμπανάριν

Image

Έτσι λέγεται το μικρό τσαμπί σταφυλιού, που έχει μικρό αριθμό από ρόγες και, συνήθως, ωριμάζει τελευταίο.  Συνήθως τα μικρά αυτά τσαμπιά, τα καμπανάρκα, είναι κατώτερης ποιότητας, καχεκτικά, γι’ αυτό και δεν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κρασιού.