Κκιλίντζιροι ή Κούλλουφοι

Έτσι λέγονταν στην Κύπρο οι Τσιγγάνοι. Η λέξη κκιλίντζ'ιρος έχει τουρκική προέλευση και σημαίνει ρακένδυτος, αργόσχολος, περιπλανώμενος. Ήσαν Μουσουλμάνοι, που λέγονταν και Ατσίγγανοι. Βλέπε περισσότερα στο λήμμα Κούλλουφοι.