Αμπικας

Image

Λέγεται το καζάνι ή η μεγάλη χύτρα. Η λ. προέρχεται από την αρχ. άμβιξ, από όπου και η αραβική λέξη αλαμβίκ, κν. λαμπίκος.