Λάριν

Εξάρτημα του αλετριού (=αρότρου). Πρόκειται για ξύλινο ή και σιδερένιο καρφί που συνδέει το ποδάριν, δηλαδή το κάτω μέρος πάνω στο οποίο βρίσκεται το υνί, με τον λεγόμενο άθρωπον ή νούρον ή και πισινόν, δηλαδή το ξύλο που φέρει την χειρολαβή.