Μερκακά

Ονομασία μέρους του παραδοσιακού κυπριακού αμαξιού. Επρόκειτο για τα σανίδια που αποτελούσαν το πάτωμα της καρρότσας, όπου ετοποθετείτο το φορτίο (βλέπε λήμμα αμάξιν).