Ρκά

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο η γριά, για την οποία χρησιμοποιείται και η τουρκικής προελεύσεως λέξη κοτζ'ιάκαρη, που σημαίνει ακριβώς παλαιά (= ηλικιωμένη) γυναίκα.

 

Αν και η λέξη κοτζ'ιάκαρη χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη συχνά, ωστόσο στις παραδόσεις, στους μύθους, στη λαϊκή και δημοτική ποίηση, χρησιμοποιείται ευρύτατα η ελληνική λέξη ρκα που προήλθε από αναγραμματισμό της λέξης γραία (= ργαία - ργιά - ρκα).

 

Έτσι τη λέξη ρκα απαντούμε σε παροιμίες, όπως:

Πέντε ρκάδες στογ χορόν,έ ναν δόντιν είχασιν τζ'αί τζ'είνον δανεικόν.

 

‘Η πάλι:

Δά εν η ρκα, δά εν τζ' ο φούρνος.

 

Εξάλλου, ο μεγάλος Κύπριος διαλεκτικός ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης τη λέξη ρκα χρησιμοποιεί:

 

... Θωρεῖ τήν ρκαν τζ'αί πάλε θωρεῖ την

τζ'αί μέ τό νέψιμόν της καλιεῖ την.

Ἡ ρκα ἐβώβωσεν στήν θωρκάν της...

                                         (Η Χιώτισσα)

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια