Βεριδάριν

Image

Ξύλινο εξάρτημα του νερόμυλου. Είναι μικρό καμπύλο εργαλείο που κινείται γρήγορα χτυπώντας στο τοίχωμα της αβάτζ'ης του μύλου, με σκοπό να υποβοηθεί το σιτάρι να πέφτει στις μυλόπετρες. Η υποβοήθηση αυτή επιτυγχάνεται με τη δόνηση της αβάτζ'ης εξαιτίας των χτυπημάτων του βεριδαριού.

 

Η λέξη χρησιμοποιείται και μεταφορικά για να υποδηλώσει γρήγορη κίνηση ανθρώπου ή ζώου. Η λέξη φαίνεται ότι έχει ιταλική ρίζα.