Βούρκον

Image

Το κλούβιο αυγό. Η λέξη προέρχεται από την αρχ. οὔριον, που σημαίνει κλούβιο, κι απαντάται στον Αριστοτέλη.