Βούππασμαν

Image

Λέγεται και γούππασμαν. Η λέξη σημαίνει την αραιά αροτρίωση και προετοιμασία του χωραφιού για τη σπορά. Άγνωστη η προέλευση της λέξης. Ίσως από τη λέξη βούππος, που παράγεται από τη λέξη οπή.