Κούτσακος

Έτσι λέγεται το άωρο σύκο. Το επίσης άωρο μικρότερο σύκο λέγεται κουτσάτζ΄ιν (το) ή και κουτσακούιν (το).