Κοφινέλλον

Αλιευτικό εργαλείο - παγίδα που μοιάζει  με  τη σκαρκά*. Χρησιμοποιείται για ψάρεμα αφρόψαρων, και ειδικά για τις γόππες*. Το κοφινέλλο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο δεν χρησιμοποιείται πλέον εδώ και πολλά χρόνια.