Γεμενί

Image

Είδος επιτόπιας κατασκευής υποδήματος, που φορούσαν στην Κύπρο σε παλαιότερες εποχές. Το γεμενίν ήταν «χαμηλό» παπούτσι, δηλαδή υπόδημα που περιέβαλλε μόνο το πόδι, όχι όμως και την κνήμη ή μέρος της. «Ψηλά» υποδήματα ήταν η αμπότα και η κουντούρα, όπως επίσης και το στιβάλιν.