Βασταρκά

Το δεκανίκι, πληθ. βασταρκές. Η λ. από το βαστάζω.