Τζυπόιν

Image

Μακρύ ξύλινο ραβδί των βοσκών. Στην άκρη του φέρει σιδερένια αγκύλη. Χρησιμοποιείται για να συλλαμβάνονται εύκολα, με αγκύλωση του ποδιού, τα ζώα τους. Παρόμοιο ραβδί συνήθιζαν να κρατούν και οι τουρκόπουλλοι (αγροφύλακες), που συμβόλιζε και την εξουσία τους.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια