Τόνος

Image

Φλοιός δέντρων σε μακριές λουρίδες και πλεγμένος ώστε να σχηματίζει σχοινί, ή σχοινί πλεγμένο με βούρλα ή άλλα φυτά. Η λέξη τόνος, που χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα στην Κύπρο, είναι αρχαία ελληνική και σημαίνει ακριβώς σχοινί, μάλιστα ειδικό σχοινί για κρεβάτια (... τούς τόνους ἔψοντες τῶν κλινέων ἐσιτέοντο... γράφει ο Ηρόδοτος, ενώ τον τόνο αναφέρουν και οι Ξενοφών και Σουΐδας).

 

Προφανώς και στην αρχαία Κύπρο με το σχοινί αυτό κατασκεύαζαν πολλοί τα κρεβάτια τους. Σε νεότερες εποχές ο τόνος χρησιμοποιήθηκε στην Κύπρο εκτεταμένα για να κατασκευάζονται καρέκλες διαφόρων μεγεθών, οι λεγόμενες τόνενες (βλέπε λήμμα καρεκλάς ή τσαεράς).

 

Με τον τόνον, το πολύ χρήσιμο αυτό φυτικό σχοινί, πλέκονταν στην Κύπρο, ακόμη και μέχρι πρόσφατα, και διάφορα άλλα αντικείμενα, όπως ψάθες, αρτοθήκες κ.α.