Σάπιθος

Λέξη που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Πάφιοι για τη θυσία. Η πληροφορία για τη λέξη αυτή προέρχεται από τον Ησύχιο, ο οποίος γράφει: σάπιθος ۠ θυσία. Πάφιοι. Για το περιεχόμενο και τον τρόπο που γινόταν η θυσία αυτή δεν διασώθηκαν μαρτυρίες από φιλολογικές ή άλλες πηγές.