Βέρκα

Η ράβδος. Ανάλογα με το μέγεθός της, χρησιμοποιούνται και τα υποκορ. βερκούδα και βερκούδιν. Η λέξη προέρχεται από την ιταλική verga (=ράβδος).

 

Βέρκα επίσης λέγεται η ξύλινη ράβδος που στηρίζει το πέταλο της βούφας*.

 

Τέλος, σε μερικές περιοχές της Κύπρου (Λύση κ.α.), βέρκα ονομάζεται και

ο σωρός του σπόρου από τα δημητριακά, που ξεχωρίζει με το ανέμισμα.