Καττόμουγια

Image

Παιδικό ομαδικό παιγνίδι, η τυφλόμυγα. Ένα από τα παιδιά έχει δεμένα τα μάτια με ύφασμα, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά τρέχουν και θορυβούν γύρω του. Το παιδί με τα κλειστά μάτια θα πρέπει να καθορίσει τη θέση ενός από τα άλλα παιδιά και να το συλλάβει ή αγγίξει. Εάν το κατορθώσει τότε το παιδί που συνελήφθη παίρνει τη θέση εκείνου που έχει δεμένα τα μάτια και κυνηγά αυτό τα υπόλοιπα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια