Μελιτζιά

Image

Παλαιό παραδοσιακό ξύλινο εργαλείο που κατασκευαζόταν στην Κύπρο. Χρησίμευε για να κατακόβουν το λινάρι προς εξαγωγή των ινών του. Η λέξη ίσως προέρχεται από το ρήμα μελίζω.

 

Το εργαλείο αυτό ήταν ως εξής: απετελείτο από οριζόντια δοκό που ήταν λαξευμένη στο επάνω μέρος της σε σχήμα χολέτρας, καθ' όλο της το μήκος. Η δοκός στηριζόταν σε 4 ξύλινα πόδια, ανά δύο σε σχήμα Λ. Ένα δεύτερο μακρύ κυλινδρικό ξύλο ήταν προσαρμοσμένο στη μια άκρη της δοκού με ξύλινο πύρο, ενώ προεξείχε από την άλλη άκρη. Το δεύτερο αυτό ξύλο μπορούσε να ανεβοκατεβαίνει, εφαρμόζοντας στο εσωτερικό της χολέτρας της δοκού. Έτσι, το λινάρι ετοποθετείτο στη δοκό, κι ο εργάτης ανεβοκατέβαζε το ξύλο, κρατώντας το από το άκρο που προεξείχε. Με τη μέθοδο αυτή το λινάρι κοπανιζόταν ώστε να γίνεται ο διαχωρισμός των ινών.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια