Καταρράκτης

Έτσι ελέγετο στην Κύπρο είδος μεγάλου πριονιού που εχρησιμοποιείτο σε παλαιότερες εποχές στην υλοτομία. Για το κόψιμο μεγάλων δέντρων εχρησιμοποιείτο ο καταρράκτης, που είχε μήκος 1,5 μέτρο περίπου και τον χειρίζονταν δυο άτομα.