Ζυάλετρον

Image

Με τη σύνθετη αυτή λέξη υπονοούνται ο ζυγός και το αλέτρι (άροτρον) μαζί, δηλαδή τα δυο βασικά εργαλεία για το όργωμα των αγρών με ζώα. Όμως στο ζυάλετρον δεν περιλαμβάνονται τα λοιπά εξαρτήματά του που λέγονται λιονούρκα (τα).