Ληένη ή λεένη

Μεγάλη κυκλική χάλκινη λεκάνη, με ακτίνα γύρω στο μισό μέτρο. Εχρησιμοποιείτο σε παλαιότερα χρόνια από τις Κυπρίες οικοκυρές για πλύσιμο ρούχων.