Καρκαπιννίν

Image

Λέγεται και καρκαπουρνού. Είναι εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην Κύπρο οι αργυροχόοι και χρυσοχόοι, με μακρύ, λεπτό και μυτερό στόμα με στρογγυλεμένα «χείλη» που μοιάζουν με τη μύτη του πουλιού κοράζινος ή κάρκας (απ' όπου και η ονομασία του). Μοιάζει με δοντάγραν («πέσσαν»). Εχρησιμοποιείτο από τους παραδοσιακούς χρυσοχόους και αργυροχόους για να πιάνουν μ' αυτό το «σύρμα» του χρυσαφιού και του ασημιού και να το περνούν από διάφορες τρύπες ενός άλλου εργαλείου που λεγόταν σύρτης. Οι τρύπες του σύρτη ήσαν διαφόρων μεγεθών. Περνώντας από τις ανάλογες τρύπες το «σύρμα» του χρυσαφιού και του ασημιού, και τραβώντας το με το καρκαπιννίν, το έκαναν όσο λεπτό το ήθελαν.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια