Βασταή

Image

Φορτίο από θρουμπιά, μαζ'ιά, ρασ’ιά, βάτους και τα παρόμοια, τόσο, όσο μπορεί να βαστάξει και να μεταφέρει ένας άνθρωπος και όχι ζώο. Η βασταή σχηματίζεται αφού οι χωρικοί τοποθετήσουν στο χώμα μια ποσότητα θρουμπιών, μαζιών κλπ. και τα πατήσουν. Πάνω απ' αυτό, τοποθετούν δεύτερο στρώμα, που και πάλι το πατούν. Τα δυο αυτά στρώματα λέγονται μαΐδκια. Τα δυο μαΐδκια διαπερνούν με το διχάλιν (ξύλινο γεωργικό εργαλείο), που το φορτώνονται στον ώμο.

 

Η μεταφορά θρουμπιών, μαζιών κ.ά. ξηρών φυτών από την ύπαιθρο ήταν απαραίτητη γιατί χρησιμοποιούνταν για διάφορες εργασίες όπως πύρωμα των φούρνων, άναμμα της τσιμινιάς, στη στέγαση των σπιτιών κλπ.

 

Η λ. βασταή παράγεται από το ρ. βαστάζω (απ' όπου και βαστάζος = αχθοφόρος).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια