Βόρτος

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο αρσενικός ημίονος, ενώ ο θηλυκός λέγεται μούλα. Η λέξη προέρχεται από τη μεσαιωνική βόρδων (=ημίονος).

 

Μεταφορικά, η λέξη βόρτος χρησιμοποιείται στην Κύπρο για να υποδηλώσει τους αγενείς κι αναίσθητους ανθρώπους.

Φώτο Γκάλερι

Image