Κουρτσούνιν

Βλήμα πυροβόλου όπλου. Η λέξη είναι τουρκικής προελεύσεως. Στην Κύπρο χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τρόπο δράσεως ή αντιδράσεως, όπως λ.χ. πάει κουρτσ'ούνιν.