Σαάτζιν ή σάτζιν

Image

Μαγειρικό σκεύος που εχρησιμοποιείτο σε παλαιότερες εποχές στην Κύπρο. Επρόκειτο για μεγάλο μεταλλικό στρογγυλό δίσκο που εχρησιμοποιείτο για τηγανίσματα. Έψηναν σ’ αυτό κυρίως τις διάφορες πίττες, αλλά και πολλά άλλα.

 

Η λέξη έχει τουρκική προέλευση (saç). Απαντάται και σε θηλυκό τύπο, η σάτζ'ιη.