Κάτσουνας

Image

Γεωργικό εργαλείο. Πρόκειται για μακρύ στενό ξύλο που στη μια του άκρη έχει προσαρμοσμένο ένα καρφί. Στην άλλη άκρη έχει προσαρμοσμένο ένα κομμάτι σίδερο σε σχήμα αγκιστροειδές.

 

Το εργαλείο αυτό εχρησιμοποιείτο από τους γεωργούς που όργωναν. Με αυτό αφενός έξυναν κι αφαιρούσαν τις λάσπες που κολλούσαν στο υνί, κι αφετέρου κέντριζαν τα ζώα με το καρφί της άλλης άκρης ώστε να προχωρούν. Το κέντρισμα των ζώων λεγόταν σσ΄ίττισμαν (το ρήμα: σσ΄ιττώ), απ' όπου και η σσ'ίττα (= βέργα με καρφί στη μια άκρη της).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια