Βουκόν

Image

Πετσί από δέρμα βοδιού που εχρησιμοποιείτο για κατασκευή υποδημάτων και άλλων αντικειμένων. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη βους.