Δρόσος

Image

Έτσι λέγεται το αγιασμένο νερό κατά την ημέρα των Θεοφανείων. Το δρόσος δίνεται σε πιστούς οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Επίσης, μεταφέρεται από τους πιστούς στα σπίτια τους και μ’ αυτό ραντίζουν τα υποστατικά, τα ζώα και τα περιβόλια ή τα χωράφια τους για να έχουν καλή καρποφορία. Για τα έθιμα αυτά βλέπε λήμμα δωδεκάμερα.