Δκιάζωμαν

Image

Ιμάντας ή σχοινί ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο, που χρησιμοποιείται για να δένονται και στερεώνονται τα φορτώματα στα ζώα, αλλά και το κολάνι ή λάστιχο που συγκρατεί τα φορέματα. Η λέξη προέρχεται από την αρχ. διάζωμα.