Κοτσαντήριν

Παιδικό παιγνίδι. Παίζεται κατά διάφορους τρόπους και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι τα παιδιά βαδίζουν, τρέχουν ή πηδούν στηριζόμενα μόνο στο ένα τους πόδι, με το άλλο αιωρούμενο. Η λέξη παράγεται από το κουτσός (=χωλός), κουτσαίνω.