Παστελλάρης

Image

Ο πωλητής του παστελλιού, του οποίου ο κατασκευαστής ονομαζόταν παστελλάς και όχι παστελλάρης. Βλέπε παστέλλιν.