Γερακάρης

Image

Εκπαιδευτής γερακιών τα οποία χρησιμοποιούνταν για κυνήγι άλλων πουλιών. Από αναφορές σε κυπριακά μεσαιωνικά χρονικά (Λεόντιος Μαχαιράς) συμπεραίνουμε ότι κατά τη Φραγκοκρατία οι βασιλιάδες και οι ευγενείς χρησιμοποιούσαν γεράκια για τα κυνήγια τους που εκπαιδεύονταν από γερακάρηδες Κυπρίους δουλοπάροικους.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια