Σκουτάβλιν

Image

Μικρού μεγέθους ασσ΄ίν (=ασκός), χωρητικότητας περίπου όσο και μια κούζα (8 οκάδες), που εχρησιμοποιείτο σε παλαιότερες εποχές στην Κύπρο για μεταφορά κρασιού. Κυρίως εχρησιμοποιείτο για μεταφορά κρασιού από τους αγρότες για δική τους χρήση. Σήμερα βέβαια δεν χρησιμοποιείται πλέον. Κατασκευαζόταν, όπως κι ο μεγάλος ασκός, από δέρμα ζώων.

 

Η λέξη σκουτάβλιν πιθανότατα παράγεται από τις λέξεις ασκός και τάβλα (=τραπέζι), δηλαδή σημαίνει τον επιτραπέζιο ασκό, λόγω του σχετικά μικρού του μεγέθους.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image