Κουντούσιν

Έτσι λέγεται το μικρό διχαλωτό ξύλο που χρησιμοποιείται για να σπρώχνουν τα ξηρά κλαδιά μέσα στη φωτιά για να την ενισχύουν. Η λέξη προέρχεται, πιθανότατα, από το ρήμα κουντώ (=σπρώχνω).