Αππος ή νάππος

Image

Μικρό, ξύλινο δοχείο για τα τρόφιμα του βοσκού ή του γεωργού. Κατασκευαζόταν κυρίως στη Μαραθάσα. Το σχήμα του αγγείου αυτού ήταν σχεδόν όμοιο με εκείνο του αππιδκιού (αχλαδιού), κι ίσως απ' εδώ προέρχεται και η ονομασία του. Ίσως ακόμη η λέξη να προέρχεται από την ιταλική nappo (=λεκάνη).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια