Κρεβατοστρώσιν

Image

Έτσι λέγεται με μια λέξη το κρεββάτι μαζί με τα στρωσίδια του. Πρβλ. και το ερωτικό:

 

Τάσσω σου, Παναγία μου,

μιαν ασημένην δόσιν

για να μας ρίψεις τζ'αι τους δκυο

σ' έναν κρεβατοστρώσιν.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image