Ημιπέλεκκον

Image

Μέτρο βάρους που ίσχυε στην αρχαία Πάφο. Κατά τον Ησύχιο, ο πέλεκυς ήταν στην αρχαία Πάφο μέτρο βάρους που ισοδυναμούσε με 10 μνάς και το ημιπέλεκκον ήταν υποδιαίρεσή του και αντιστοιχούσε με 3 ή 4 ή 5 μνάς.

 

Βλέπε λήμμα: Μνασίς

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια