Βρατζίν

Image

Βρακί, ή και βράκα. Γυναικείο πυζαμοειδές πανταλόνι το οποίο συνήθιζαν να φορούν οι γυναίκες στην Κύπρο σε παλαιότερες εποχές, και που αποτελούσε τμήμα της παραδοσια­κής γυναικείας κυπριακής ενδυμασίας.

 

Το βρατζ'ίν κατασκευαζόταν από ύφασμα της βούφας και ήταν μακρύ μέ­χρι τους αστραγάλους. Στο επάνω μέρος του είχε θηλειά, από την οποία περνούσε η βρακοζώνα. Ήταν ένδυμα που φοριό­ταν εσωτερικά και καλυπτόταν από άλ­λο ολόσωμο φόρεμα, την λεγόμενη σαγιάν, η οποία ήταν ανοιχτή στο μπροστι­νό μέρος της, σ' ολόκληρο το ύψος του φορέματος.