Ζευκαρικά

Έτσι λέγονται τα σχοινιά και οι αλυσίδες που χρησιμεύουν στον γεωργό σαν ηνία για να οδηγεί τα ζώα του κατά την εργασία του οργώματος, δηλαδή όταν κάνει ζευκάριν.